UTBILDNING

För att utbilda sig till byggnadsplåtslagare är det vanligast att gå gymnasieskolans treåriga byggprogram och att välja byggnadsplåtslageri som inriktning i årskurs två. Det går bra att utbilda sig till plåtslagare på sin hemort även om gymnasieskolan inte har någon egen plåtslageriutbildning. Den komplettering som behövs kan genomföras på branschens skola i Katrineholm, PVF Teknikcentrum.

För den som har vad som krävs, finns alltid ett sätt att utbilda sig till plåtslagare.

Det finns fem olika sätt att utbilda sig till byggnadsplåtslagare.

1. Gymnasieskolans treåriga Bygg och anläggningsprogram. I årskurs två väljer du inriktningplåtslageri. Efter utbildningen följer ca 2 år som lärling.

2. Om din gymnasieskola inte har inriktningen plåtslageri kan du som gymnasielärling genom arbetsplatsförlagt lärande (APL) i företag och kompletterande utbildning hos av branschen godkänd utbildare, ändå utbilda dig till plåtslagare utan att byta skola. Kompletterande utbildning ges i dagsläget på branschens skola PVF Teknikcentrum, i Katrineholm.

3. Företagslärlingar blir anställda och utbildas dels på företaget och dels på branschens skola PVF Teknikcentrum, i Katrineholm. Denna utbildningsform tar 4 år om du inte har utbildningar och arbetslivserfarenheter som tillgodoräknas tid för.

4. 45-veckors plåtslageriutbildning genom Arbetsförmedlingen, varav ca 25 veckor är förlagda till en av branschen godkänd utbildningsanordnare. Efter utbildningen följer 1,5 år – 2,5 år som lärling, beroende på tidigare yrkeserfarenheter.

5. På några platser i landet kan man få utbildningen genom ett läsår på Komvux. Utbildare ska vara godkända av branschen och ha en egen plåtslageriverkstad och yrkeslärare. Efter utbildningen följer 1,5 år – 2,5 år som lärling, beroende på tidigare yrkeserfarenheter.

Här kan du plugga

Optimala skal – utbildning på webben

Optimala skal är ett webbaserat, interaktivt utbildningsmaterial i byggnadsplåtslageri. Materialet har tagits fram och ägs av PVF Plåt & Vent Forum.

Optimala skal är en del av det utbildningsmaterial som används av gymnasieutbildningar och motsvarande utbildningar inom byggnadsplåtslageri. Även företag inom branschen som på olika sätt vill vidareutbilda sin personal eller genomgå kommande auktorisering kan också använda sig av detta utbildningsmaterial.

optimalaskal-bild

 

BLI PLÅTSLAGARE – STOLT. TRYGG. FRI.