YRKESAMBASSADÖRER

Idag är det för få ungdomar som söker sig till plåtslagaryrket trots stor efterfrågan på arbetsmarknaden. För att få fler ungdomar att upptäcka yrket och dess fördelar satsar PVF på att engagera unga förebilder inom branschen – s.k. yrkesambassadörer.

Som yrkesambassadör representerar man branschen och är en del av att sprida plåtslagaryrkets budskap. Vanliga typer av uppdrag kan vara att informera elever om yrket på både grundskolor och gymnasieskolor samt att delta vid yrkesrelaterade mässor eller andra event där branschen finns representerad. Arbetet med att engagera unga som yrkesambassadörer är en del av projektet Strålande utsikter! som syftar till att höja statusen för plåtslagaryrket och att få fler unga att söka sig till utbildningarna.

Att vara ambassadör för projektet Strålande utsikter! har gett mig väldigt mycket. Jag är en helt annan person – jag är mer utåtriktad och framåt, vågar ta fler initiativ och är gladare. Dessutom har jag fått ett obetalbart kontaktnät inom plåtbranschen som lett till jobb över hela Sverige.

Joakim Karlsson, plåtslagare
och tidigare yrkesambassadör för PVF.

VÅRA YRKESAMBASSADÖRER

Ambassadörer på uppdrag