Till hösten besöker Framtidståget ca 500 högstadieskolor fördelade på ca 200 orter över hela landet, för att b la informera om olika bristyrken. I några av dessa orter medverkar vi med s.k. inspiratörer (ambassadörer) för att förstärka vårt budskap ytterligare. De orter där vi kommer att vara med och inspirera i år är Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Kristianstad – vid totalt åtta olika tillfällen.

Klicka på bilden nedan för att komma till Framtidstågets yrkesfilmer. Där finns både vår rekryteringsfilm för plåtslagare och för ventilationsmontörer.