Det här verktyget kan vid första anblick se lite konstigt och avancerat ut, men är i själva verket ett mycket smart och användbart mätverktyg. Ritsverktyget ”gran” fungerar ungefär på samma sätt som ett ritsmått, dvs till att mäta och göra markeringar på plåten. Verktyget är försett med olika mått i millimeter för att göra det mycket enkelt att markera vid det önskade måttet på plåten.

I filmen nedan visas ett exempel på hur man kan använda verktygen.