Snöskottning

Något som många kanske inte vet, är att det är plåtslagarna som skottar våra tak under vintern och skyddar oss från att få en istapp i huvudet. Tak som inte skottas kan nämligen bli en direkt livsfara.

Under årets första månader kom det mängder med snö på många håll och plåtslagarna hade fullt upp. Stora snömängder och stora temperaturskillnader i kombination med brant eller flack lutning, bidrar till risk för istappar, snöras eller att takkonstruktionen inte klarar av tyngden. Att skotta snö från tak är därför ett mycket viktigt uppdrag som oftast tilldelas plåtslagare. De har vana av att vistas på taket och har i många fall installerat den taksäkerhetsutrustning som krävs för tak och fasad.

Snöskottning av tak kan vara ett riskfyllt arbete – om man inte har koll på säkerheten. Därför har Plåt & Ventföretagen tagit fram Skotta säkert, ett utbildnings- och certifieringsprojekt med syftet att öka säkerheten vi skottning av tak. Genom att gå utbildningen blir du som plåtslagare en licensierad takskottare.

En signal – Sluta skotta!  Två signaler – Skotta!

Vad betyder signalerna i snöskottning?

Om du har sett en snöskottning så kanske du har märkt att de ibland blåser i en visselpipa? Signalerna är en del av det viktiga signalsystemet som plåtslagarna använder för att undvika olyckor.

Vilka olika ansvarsområden finns det?

Vid snöskottning kan man tilldelas olika arbetsuppgifter.

Snöskottare: Normalt sett ska det vara två snöskottare på taket. En person ansvarar för att flytta förankringspunkten för linan och håller den sträckt, medan den andre utför själva skottningen. Personen som inte skottar ska alltid ha signalkontakt med trafikvakten på marken.

Trafikvakt: Signalerar till snöskottarna om det kommer trafikanter, antingen med visselpipa, siren, Telefon eller kommunikationsradio.

 

Se när Markus Noterius på Nyhetsmorgon testar på takskottning >>

Snöskottning

Källor:
https://skottasakert.se/
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/sakrare-snoskottning-broschyr-adi660.pdf