SM för unga plåtslagare 2021

SM för unga plåtslagare är en viktig och stor händelse för alla plåtslagarelever, liksom en bra marknadsföringskanal mot ungdomar som ännu inte gjort sitt utbildningsval. Vår förhoppning och målsättning är därför att vi, trots Covid-19, med gemensamma krafter ska kunna genomföra ett uppskattat SM för unga plåtslagare 2021.

Vi behöver såklart både tänka till och tänka om, då vi måste förutsätta att vi inte kan samlas i grupper inomhus och på vissa ställen inte alls. Varje skolas uppdrag är dock som vanligt:

  • att få fram ett vinnande bidrag (som utförts efter given tävlingsuppgift) och att skicka in det för central bedömning
  • bidraget ska tillverkas och skickas in för central bedömning under vecka 4

Alla måste följa de råd och restriktioner som myndigheterna ger och det kommer därför att krävas olika lösningar för olika skolor och elever.

Vi har tagit fram instruktioner och rekommendationer för hur uttagningstävlingarna kan genomföras på gymnasieskolor med plåtslageriinriktning samt för elever som gör sin kompletterande utbildning på PVF Teknikcentrum.

Läs mer >>