plåtslagarelev

För många är det idag viktigt att välja en högskoleförberedande utbildning, eftersom det anses tryggare. Men sanningen är att om trygghet är lika med jobb, så är det en yrkesutbildning du ska välja. Om trenden inte vänder så kommer Sverige sakna uppemot 300 000 yrkesutbildade vid år 2035.

Före 2011, när yrkesprogrammen också var högskoleförberedande, sökte 50 % av landets skolelever till ett yrkesprogram. Åtta år senare sökte bara 29 %. Professor Mats Alvesson menar att problemet dels ligger i att högskoleförberedande utbildningar har blivit norm och lyfts fram som det naturliga valet. Medan praktiska utbildningar egentligen borde vara det naturliga valet för det flesta med tanke på hur arbetsmarknaden ser ut.

För att arbetsmarknadens behov av yrkesutbildade ska tillgodoses behöver hela 40 % av en årskull välja en yrkesutbildning på gymnasiet. En yrkesutbildning leder ofta till jobb direkt och livslönen är i många fall bättre än för en som valt att läsa på högskola. En utbildad plåtslagare är mycket eftertraktad på arbetsmarknaden och medellönen ligger på ca 34 000kr.

Alvesson menar också att det verkar som att ju viktigare ett jobb är, desto mindre verkar det locka folk. Och, alla kan inte arbeta med ”låtsasjobb” som egentligen inte behövs.

Läs intervjun med Mats Alvesson, Mats Alvesson, organisationsforskare vid Lunds universitet, i tidningen Näringslivet >>

Just nu, under vecka 42, pågår yrkesutbildningsveckan där syftet är att sprida kunskap, öka intresset och lyfta fram yrkesutbildningarna. Läs mer om vad som händer under veckan här >>