Patrick Johansson och Jonathan Wahlund är två av PVF’s tio yrkesambassadörer. Genom att vara ute och besöka skolor jobbar de för att få fler unga att söka plåtslageriinriktningen på gymnasiet.

”Jag tyckte det verkade intressant att vara ambassadör och utvecklas mycket själv av att stå och prata inför folk och lära ut och dela med sig av yrket. Man är som en förebild när man är ute bland ungdomarna”, berättar Patrick.

Patrick driver egen firma, och både han och Jonathan är sedan förra året vid sidan av sina vanliga jobb även yrkesambassadörer, och träffar högstadie- och gymnasieungdomar för att berätta om hur det är att jobba som plåtslagare.

Vad är det roligaste med att vara ambassadör?

”Det roligaste är att åka iväg och träffa nya människor och prata om något man tycker är kul. Det är spännande att få höra ungdomarnas reaktioner. Få vet ju ens om att yrket finns, men när man börjar berätta så tänker de efter och kommer på att det finns ju plåt uppe på hus, och då får de ju förståelse för det”, säger Jonathan.

Jonathan berättar att de vanligaste frågorna brukar handla om höjden. Många vill veta hur det är att jobba så högt upp, och om det inte är läskigt. Förutom att berätta om yrket håller de även plåtslagarlektioner för ungdomarna, där de får testa att jobba med plåt.

 

Klicka på bilderna för att läsa mer om Patrick och Jonathan.