IMG_0110

”Plåtslagaryrket – ett säkert kort

Plåtslagarbranschen skriker efter arbetskraft, särskilt i Stockholm.

Kista Gymnasium är den enda skolan i Stockholm där man kan utbilda sig till plåtslagare.

Byggnadsplåtslagare är ett eftertraktat yrke på arbetsmarknaden, både på kort och på lång sikt.

Trots att det finns goda möjligheter till att få jobb efter utbildningen..”

Läs hela artikeln här!