Visste du att

Byggnadsplåtslagarnas handverktyg är i princip de samma som för 100 år sedan, bortsett från de mer ergonomiska gummiskydden på handtagen.

Mästarbrev för hantverkare har en mycket lång tradition i Europa och Sverige, men de kräver sin man eller kvinna. Sedan 1972 och fram till 2015 har 66 mästarbrev tilldelats svenska byggnadsplåtslagare och under perioden 1979 till 2015 belönades 253 byggnadsplåtslagare med gesällbrev.

Järnatomerna är eviga och genom att smälta om skrot kan man enkelt få dem att inordna sig i en ny ordning för att bilda nya stål med nya egenskaper.

Färgbelagd, förzinkad stålplåt är den vanligaste byggnadsplåten.

De första koppartaken lades i Sverige på 1200-talet, med koppar från Falu koppargruva.

Ordet plåt kommer från medeltidssvenskans plata, vilket betyder hamra. Plåt betyder också jämn yta eller platt metallskiva.

Guggenheimmuseet i Bilbao har en av världens mest spektakulära och uppmärksammande plåtfasader, ritad av amerikanske arkitekten Frank Gehry.

Frihetsgudinnan i New York är klädd med mer än 80 ton koppar, bruten i Norge och tillverkad av franska yrkesmän.

Aluminium är en naturlig del av vår miljö. Metallen är näst efter syre och kisel vårt vanligaste grundämne i jordskorpan.

Idag finns det ca 7000 aktiva byggnadsplåtslagare i Sverige.