Lön & Karriär

Utbildade byggnadsplåtslagare är mycket attraktiva på arbetsmarknaden då det råder stor brist på byggnadsplåtslagare över hela landet.

Efter några år i yrket, avlagt yrkes-prov och yrkesbevis har man som plåtslagare en månadslön på ca 30 000 kronor. Medellönen för en plåtslagare ligger sedan på ca 34 000 kronor i månaden.

 

Så länge det byggs hus kommer det att behövas plåtslagare.

Arbetsledare, ingenjör eller mästare

Den som satsar på att bli byggnadsplåtslagare kan på lite sikt bli arbetsledare, egen företagare eller vidareutbilda sig till byggnadsingenjör.

Byggnadsplåtslagare kan också efter genomförd utbildning och den praktik som krävs i yrket (ca 2,5 år som lärling), avlägga yrkesexamen och få ett yrkesbevis som är ett bevis på goda yrkeskunskaper. Man kan därefter ansöka om gesällbrev och efter minst sex års erfarenhet i yrket kan plåtslagare avlägga mästarprov och få möjlighet till ett eftertraktat mästarbrev i plåtslageri.

Som utbildad byggnadsplåtslagare med yrkesbevis öppnas även dörrarna till att arbeta i andra länder inom EU. Svenska plåtslagare är eftertraktade utomlands och får bra betalt.

Litet eller stort företag

I plåtslageribranschen finns det många mindre företag med upp till fem-tio anställda där arbetsuppgifterna oftast är mångsidiga och ”alla hjälps åt”, men också stora plåtslageriföretag med möjlighet att specialisera sig.

Efter flertalet år i yrket som plåtslagare finns det också möjlighet att arbeta som plåtkonsult och besiktningsman, dvs. att vara en länk mellan exempelvis byggföretag, arkitekter och plåtslagare. Även företagen som tillverkar och säljer byggplåt till plåtslagare är intresserade av personer med kompetens och erfarenhet av plåtslagaryrket.

SÅ LÄNGE DET BYGGS HUS KOMMER DET BEHÖVAS PLÅTSLAGARE.