Vattenavrinning

Vikten av bra vattenavrinning på tak och fasad blev antagligen extra tydlig för gävleborgsborna under augusti när det under ett dygn föll 161 mm regn. Takavvattningssystem är ofta plåtslagarens ansvar och så här fungerar det.

Ett tak är en stor regnsamlare och även ett lätt sommarregn skapar större mängder vatten än vad man kanske tror. Regnar det en millimeter per timme på ett 100 kvadratmeter stort tak ger det ca 500 liter vatten efter fem timmar. Utan en fungerande vattenavrinning finns det stor risk att huset får vatten och fuktskador. Ett takavvattningssystem består ofta av en hängränna som samlar upp vattnet från taket för att sedan leda det till stuprören. Det är viktigt att hängrännorna är helt täta, annars kan läckage ge skador på fasaden. Stuprörets funktion är att leda bort vatten från byggnadens tak och fasad från hängrännan ner till marken eller ner i rör som är nergrävda i marken.

Ett fungerande takavvattningssystem kräver inte särskilt mycket underhåll förutom att hängrännorna kan behöva rensas och spolas ur så att inte löv och annat skräp stoppar upp vattenflödet.

Läs mer om vad en plåtslagare gör >>