Hej Jonathan!

Namn: Jonathan Wahlund
Född: 1996
Ort: Jönköping
Arbetsplats: Egna firman Plåtslagarn J. Wahlund
Fritidsintressen: Motorer, träning, fiske och min båt

Hur det gick till när du bestämde dig för plåtslagarutbildningen?
Jag har alltid velat bli snickare men har problem med allergier och därför valde jag plåtslageri istället för man är ute mer i friska luften. Under första året fick man testa på olika yrken och då kände jag att det var något för mig. Min pappa är plåtslagare så jag har växt upp med yrket nära. Idag är jag glad för att det blev plåtslageri och inte snickeri.

Vad hade du för förväntningar på utbildningen och yrket?
Jag trodde att det skulle vara mycket praktiskt, det var det jag ville ha. På högstadiet var det mycket teoretiskt och jag hoppades att man på gymnasieutbildningen skulle få göra mer vad man ville och hade valt att göra, till skillnad från högstadiet.

Vilka är fördelarna med ditt yrke?
Det är ett fritt yrke och man får vara utomhus. Ibland måste man vara inne men då längtar man ut.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
Det finns inga vanliga dagar och det är det som är bra med plåtslageri. Man äter och fikar på samma tider men utöver det så är det väldigt olika från dag till dag, tiden går fort när man har mycket att göra.

Vilket är din drömbyggnad att jobba med?
Många tycker att det är häftigt att jobba med kyrkor, men jag gillar att jobba med vanliga villor också. Stort koppartak är kul!

Vilket är ditt bästa plåtslageriminne?
Jag har täckt taket på rådhuset i Jönköping som är gjort i kopparplåt. Det ligger mitt i Jönköpings centrum så många ser det.

Vad finns det för framtidsmöjligheter för dig som plåtslagare?
Första milstolpen för mig var att bli fullbetald plåtslagare, och det har jag lyckats med. Nästa steg är att bli helt självgående. I Jönköpingsområdet där jag jobbar saknas det inte lika mycket plåtslagare så vi märker inte av bristen på samma sätt.

 

Säg hej till andra plåtslagare!