Hej Josefine!

Namn: Josefine Lennartsson
Född
: 1993
Ort: Västerås
Arbetsplats: Plåtpartner AB
Fritidsintressen: Snowboard, Longboard och musik

Varför valde du att bli plåtslagare?
Under rundgången i ettan på Bygg-och anläggning fick jag upp intresset för plåt. Vi fick även åka ut en dag på varje yrke och vara med under en arbetsdag för att se hur det går till och hur de arbetar. Det var då jag bestämde mig för plåtslageri.

Vilka är fördelarna med ditt yrke?
Man får jobba mycket utomhus, det är fritt och man får tänka själv. Sedan är ju lönen bra också.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
Jag börjar kl. 06.45 och då åker jag oftast direkt ut på jobb, antingen servicejobb eller takjobb. Kl. 09.00 är det frukost och rast, sedan jobbar vi på och har kanske en kort rast vid 11.00 för att sedan äta lunch vid kl. 13.00. Vi jobbar vidare efter lunchen och arbetsdagen slutar ca 16.00. Dagarna är väldigt varierande och jag har fått prova på mycket.

Finns det någon i din släkt som är plåtslagare?
Nej det har jag inte, däremot en morfar inom byggbranschen.

Hur ser situationen ut på din ort, är plåtslageriutbildningen populär?
Vi har egentligen bara 8 platser på plåtlinjen men det går 12 elever. Det finns ganska gott om plåtslagare i Västerås. Lärarna är engagerade och ungdomarna får möjlighet att komma på öppet hus och lyssna på elever som går på programmen i dagsläget. Jag tror det är ett bra sätt att få ut informationen.

Är det stor efterfrågan på ung arbetskraft där du jobbar?
Både och – många äldre plåtslagare kommer ju att gå i pension snart så det behövs unga nu som kan ersätta de äldre sedan.

Hur ser du på framtiden för plåtslageri?
Jag tror att det kommer att fortsätta att vara ungefär som det är nu. Förhoppningsvis får vi in fler unga i branschen så att yrket får leva vidare.

Josefine åker runt till skolor för att dela med sig av sina erfarenheter. Läs mer i denna artikel: ”Ni får garanterat jobb”

Säg hej till andra plåtslagare!