Hej Christoffer!

Namn: Christoffer Alperud
Född
: 1995
Ort: Göteborg
Arbetsplats: Innerstadens Plåttjänst
Fritidsintressen: Familjen och Aggressive inlines

Varför valde du att bli plåtslagare?
Jag valde att bli plåtslagare bland annat för att jag är fascinerad av det dolda arbetet bakom allt, det finns så mycket mer än bara det man ser. Plåten på ett tak som är vikt flera gånger exempelvis. Sedan är plåtslageri ett av de få hantverksyrkena som fortfarande är just ett hantverk.

Vilka är fördelarna med ditt yrke?
Fördelarna med att vara plåtslagare är att man får jobba mycket utomhus, man har en fin utsikt från taken, det är ett fritt yrke som handlar mycket om problemlösning där man får komma på sin egen lösning så länge det fyller funktionen. Dessutom är det ett fysiskt bra jobb där man får röra mycket på sig.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
Jag börjar oftast kl 07.00, då träffar jag mina kollegor och så åker vi antingen direkt ut till ett bygge eller till verkstaden och tillverkar. Kl 09.00 har vi rast ca 30 min och jobbar sedan igen fram till ca kl 11-12 då vi har lunch. Jobbar sedan på igen till kl 16.00 då dagen är slut. Vi brukar börja plocka i ordning ungefär 30 min innan så att vi lämnar platsen snygg och ren.
Oftast så jobbar vi två och två, vilket är bra för att kunna bolla idéer.

Finns det någon i din släkt som är plåtslagare?
Nej.

Hur ser situationen ut på din ort, är plåtslageriutbildningen populär?
Inte direkt. Vi var ungefär fyra stycken i 3:an, 2:orna var dock lite fler. Gymnasiet i Luleå tar även en del elever från närliggande kommuner eftersom det bara är på vår skola det finns plåtslageriutbildning på gymnasiet i Luleå och närliggande kommuner. Dock vill inte alla åka så långt.

Är det stor efterfrågan på ung arbetskraft där du jobbar?
Ja det är stor efterfrågan, i princip alla företag behöver fler unga (förutom företaget som jag jobbar på). Så efterfrågan finns.

Hur ser du på framtiden för plåtslageri?
Det beror på hur vi lyckas förmedla branschen och dess fördelar. De finns risk för att vi kommer slås ut tyvärr, särskilt p.g.a. den stora generationsväxlingen som ligger framför oss.

Säg hej till andra plåtslagare!