Framtidståget är en del av Framtidsvalet och åker runt till skolor i hela landet för att informera om olika bristyrken. Till hösten besöks hela 200 orter, 450 skolor och tusentals elever.

PVF har sedan länge varit representerade hos Framtidståget, mestadels i form av en rekryteringsfilm. I år valde vi att även delta med s.k. inspiratörer (ambassadörer) vid fem olika tillfällen/orter för att förstärka vårt budskap ytterligare. Först ut från PVF var ambassadören Petter Lundström som förra veckan besökte totalt fem högstadieskolor i Luleå och Älvsbyn för att berätta om plåtslagaryrket för alla i åk. 9. Senare i höst kommer vi även att ha inspiratörer i Göteborg, Stockholm och Uppsala.