Favoriter inom plåtslageriyrket

Favoriter inom plåtslageriyrket

Nu är två av filmerna som PVF producerat klara! Filmerna belyser olika favoritämnen för våra plåtslagar-ambassadörer och handlar om allt från favoritstund på arbetsdagen och kollegorna till favoritmaterial att arbeta med. Det kommer totalt bli sex filmer som kommer...
Vad är det här?

Vad är det här?

Det här verktyget kan vid första anblick se lite konstigt och avancerat ut, men är i själva verket ett mycket smart och användbart mätverktyg. Ritsverktyget ”gran” fungerar ungefär på samma sätt som ett ritsmått, dvs till att mäta och göra markeringar på...